Chính sách thanh toán


0 lượt xem

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN BAO GỒM 2 HÌNH THỨC SAU:

1. Thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

  • Số tài khoản: 6986867888888
  • Chủ tài khoản: Lâm Thị Sinh
  • Ngân hàng: Quân đội MB

2. Trả tiền mặt khi nhận hàng

Có thể bạn quan tâm

Không tìm thấy kết quả.

Menu